Stamspolning

Så går det till

Hur går egentligen en stamspolning till? Enkelt förklarat så använder vi en maskin för att rengöra avloppsrören invändigt med hett vatten i högt tryck. Detta tryck skapar en kraftfull vattenstråle som får avlagringar och föremål i rören att lossna. Allt transporteras sedan bort med vattenflödet. En stamspolning är individuellt utformad för varje fastighet. 

Spolningen sköts smidigt och effektivt med en praktisk maskin som vi tar in i fastigheten. Maskinen vi använder oss utav är beprövad och kommer enkelt åt samtliga ytor. Den lämnar inga spår efter sig i bostaden.

Det må låta simpelt när man beskriver spolningsprocessen på det viset, men ska det göras korrekt och med full effekt krävs erfarenhet och yrkeskunnande. Och det har vi!

Resultatet av en stamspolning

Vad är det då man vill uppnå när man gör en stamspolning? Kort sagt så stamspolar man för att spara pengar på lång sikt och slippa obehag i fastigheten.

Lite mer detaljerat kan man säga att en stamspolning har dessa positiva effekter:

  • Rörens livslängd förlängs, vilket är en mycket bra investering.
  • Risken för stopp i fastigheten minskas avsevärt. Detta eftersom de kraftiga beläggningar av fett som bildas inne i rören och kan orsaka stopp spolas bort.
  • Övriga främmande föremål som fastnat i rören och blockerar flödet spolas också bort.

stamspolning stockholm rinnande vatten


Arbetet steg för steg

Källaren

Vi inleder alltid arbetet i källaren där den så kallade uppsamlingsledningen finns. Denna spolas rent hela vägen ut till huvudledningen (utanför fastigheten). En grundläggande och mycket viktig del av stamspolningen.

Lägenheterna

När arbetet med uppsamlingsledningen är avklarat tar vi oss an de enskilda lägenheterna i fastigheten. Vi fortsätter att arbeta oss uppåt och börjar spolningsarbetet i lägenheterna som ligger längst ned. Samtliga lägenheter spolas givetvis med högsta nivå av noggrannhet och professionalism.

Vinden

När lägenheterna är genomspolade och klara ger vi oss i kast med avluftningen i fastigheten. Den finns vanligen på vinden. Avluftningen spolas igenom fullständigt - ända ner till källaren och uppsamlingsledningen, där vi inledde arbetet.

Det är inte alls ovanligt att djur söker skydd i avluftningen och ibland händer de att de fastnar och dör där. Skulle något sådant ha inträffat i er fastighet tar vi naturligtvis hand om det när vi rensar avluftningen.

Utöver detta gör vi alltid en inspektion av vissa av rören. Detta är en del av vår egenkontroll.

Frågor om stamspolning

Så, då har vi på ett grundläggande vis gått igenom hur en stamspolning går till och vilka konkreta effekter en sådan har. Vi hoppas att vi med detta gett ordet stamspolning en mer positiv laddning för dig.

Skulle du ha ytterligare frågor om hur själva arbetet går till eller om du funderar på om din bostad/fastighet är i behov av en stamspolning är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi vinnlägger oss alltid om att ha en nära kontakt med våra kunder och svarar mer än gärna på frågor. Du hittar all kontaktinformation på vår kontaktsida.

Agera snabbt!

I samband med detta vill vi poängtera vikten av att agera snabbt när man misstänker att man har fått problem med rör och ledningar. Se till att få rören kontrollerade och, om så behövs, spolade så snart som möjligt. Drar det ut på tiden kan är risken stor att de eventuella problemen förvärras och att åtgärda dem lär då bli betydligt dyrare än att beställa en förebyggande stamspolning. 

Vi utför även övriga avloppstjänster såsom ledningssökning och avloppsrensning