Stamspolning Värmdö

Stamspolning Värmdö - kontakta oss redan idag 

Välkommen till MR Rörservice - experten på stamspolning på Värmdö. Vi är ett företag som erbjuder stamspolning över hela Stockholm och som har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa privatpersoner, företag, fastighetsägare och BRF:er med att rengöra stammarna - på djupet och från grunden.

 En stamspolning på Värmdö i vår regi borgar för att dina stammar ges en längre livslängd, att du slipper akuta skador - och höga kostnader - och att du får lägre kostnader i framtiden. Stamspolning är en viktig del av underhållet av en fastighet. 

Att ha en fastighet där VA systemet fungerar optimalt är att ha en fastighet som mår bra. Hur ser det ut hemma hos dig? Kontakta oss redan idag så bokar vi in ett möte. 

Stamspolning Värmdö - nya vanor ger nya problem 

En stamspolning på Värmdö brukar rekommenderas att genomföras ungefär var tredje år. Tidigare så kunde man säga att 5-7 år var att rekommendera, men numera så bör projektet utföras med lite kortare intervall. 

En stor del av förklaringen till detta ligger i att vi har ändrat våra vanor. Dels så använder vi oss av diskmaskiner och spolar mindre än förr, dels så har vi också snålspolande duschar och toaletter - och dels så använder vi betydligt mer fett i matlagningen. 

De snålspolande duscharna, toaletterna och diskmaskinerna är givetvis också av godo sett till att de är bättre för miljön - men det innebär också att saker och ting tenderar att fastna i avlopp och vattenledningar på ett tydligare sätt. 

Fett i avlopp - ett stort problem 

Fett är ett större problem och det är också svårare att lösa. Allt fett som spolas ner i avloppet fastnar och orsakar stopp. Det finns anledningar till varför exempelvis restauranger har krav på fettavskiljare. 

Som privatperson har man inte de kraven - och problemen kan bli stora som en följd av detta. Genom att A) hantera fettet på rätt sätt och använda en separat behållare att hälla det i och B) genomföra en stamspolning så kan du säkerställa att dina stammar är i gott skick. 

Det finns all anledning att se över detta. Hur många bor i era fastigheter och hur pass många hanterar fett på ett korrekt sätt? Det kan handla om tickande bomber i många fall. Spricker ett avloppsrör så innebär det en vattenskada - och höga kostnader. Genom att anlita oss för en stamspolning så köper ni er en gods natt sömn. Vi ser till att era stammar håller ett bra skick - långt in i framtiden. Välkommen till MR Rörservice!

stamspolning stockholm om oss

Vi ser till att era stammar håller ett bra skick