Övriga tjänster

Vi tar hand om det mesta inom vatten- och avloppssystem. Utöver stamspolning utför vi även mindre och större spolningsarbeten samt finns tillgängliga vid akuta avloppsproblem.

Slamsugning

Vi rengör tankar och brunnar med modern slamsugningsutrustning. Att utföra slamsugning regelbundet hjälper till att förebygga senare problem med igensatta brunnar och liknande anläggningar.

Avsloppsrensning

Hör av dig till oss om du behöver hjälp med att rensa ditt avlopp, inplanerat eller akut. Vi har lång erfarenhet av en rad olika avloppssystem och kan hjälpa dig snabbt och effektivt med ditt problem.

Högtrycksspolning & spolning med hetvatten

Högtrycksspolning är en snabb och miljövänlig metod som används för att rensa avlopp från beläggningar och annan smuts. Metoden går även att använda på andra hårt smutsade miljöer. Vid behov arbetar vi med hetvatten för att lösa upp envisa avlagringar snabbt och effektivt.

Inspektion av rör och ledningar

Vi hjälper dig med att inspektera och kartlägga dina rörinstallationer för att på så sätt kunna upptäcka eventuella fel samt förbygga att nya fel uppstår på samma ställe i framtiden. 

3D-kartering

Med hjälp av smarta 3D-ritningar får du full koll på dina rörsystem. Det är ett effektivt verktyg för att kunna planera underhåll och för att snabbare kunna felsöka om något problem skulle uppstå.

Vi kan även utföra ledningslokalisering om det är oklart var vissa rör exakt befinner sig, till exempel för att ritningar saknas.

Relining

Ett gott alternativ till ett helt stambyte är att genomföra en relining. Här får rören ett skyddande innerrör som förlänger livslängden utan att man behöver riva ut samtliga rör. En skonsam, effektiv och billig lösning.

Fräsning

Vid kraftiga beläggningar eller rostutfällningar i grövre avloppsrör kan man utföra fräsning med kättingverktyg för att avlägsna problemen. Om det skulle finnas angrepp från rötter av träd eller buskar på avloppssystemet arbetar vi med rotskärare för att lösa problemen.

ROT-avdrag

Många av våra tjänster omfattas av det så kallade ROT-avdraget. Du kan då dra av upp till trettio procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor (per person och år).

Någon extra adminstration behöver du inte oroa dig för. Du betalar bara fakturan som vanligt så sköter vi om pappersarbetet och kontakterna med Skatteverket.

Vi är givetvis godkända för F-skatt och registrerade för moms.

Du hittar mer information om exakt vad som gäller för ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida.

stamspolning stockholm dagvattenbrunn

Här hittar du mer information om de olika tjänster som vi utför